Między Warszawą a Pragą

Między Warszawą a Pragą
 
Autor: Piotr Kołakowski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 728
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311105650
egzemplarz archiwalny
 
 
MIĘDZY WARSZAWĄ A PRAGĄ. POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI WOJSKOWO-POLITYCZNE 1918-1939 Zagadnienia militarne omówione zostały na szerszym tle stosunków politycznych, w tym także europejskich. Bez ich ukazania zrozumienie działań inicjowanych przez czynniki wojskowe byłoby niemożliwe. Autor nie podjął jednak szczegółowych studiów nad złożonymi polsko-czechosłowackimi relacjami politycznymi, bowiem jest to problematyka zasługująca na odrębną, monografię. Dążył jedynie do uchwycenia płaszczyzn ewentualnej współpracy oraz rozbieżności w koncepcjach polityki zagranicznej obu państw, a także przedstawienia głównych kierunków działań dyplomatycznych. W kręgu jego zainteresowań znalazło się oddziaływanie czynników politycznych na wzajemne relacje militarne.
 

Napisz swoją recenzję