Wojny markomańskie 162-185 n.e. (ebook)

Wojny markomańskie 162-185 n.e. (ebook)
e-book
epub
 
Autor: Marek Olędzki
Ilość stron: 200
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311125773
19,90 zł
- 10%
18,00 zł
 
Wojny markomańskie były jednym z kilku największych konfliktów zbrojnych jakie rozegrały się w epoce antycznej. Z rzymskiego punktu widzenia, uwzględniającego zakres zniszczeń, które wywołały i stopień zagrożenia dla integralności państwa można by je porównać do takich wcześniejszych wydarzeń, jak np. druga wojna punicka lub najazdy Cymbrów i Teutonów z lat 113-101 p.n.e. Pomimo wszelkich trudności i poniesionych ofiar, Rzym okazał się zwycięzcą: w okresie wojen markomańskich państwo rzymskie stanowiło jeszcze potęgę światowego formatu. Zmagania z "barbarzyńcami" miały jednak stopniowo osłabiać imperium i przyczynić się do jego upadku.
 

Napisz swoją recenzję