Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku

Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
 
Autor: Jerzy Kłoczowski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 226
Format: 150x225 mm
Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
ISBN: 9788363795788
egzemplarz archiwalny
 
 
Zarys dziejów Polski średniowiecznej Jerzego Kłoczowskiego obejmuje okres, w którym stworzone zostały mocne podstawy społeczeństwa, państwa, kultury polskiej w ramach zachodnioeuropejskiego, chrześcijańskiego kręgu cywilizacyjnego. Synteza w ogromnym skrócie prezentuje główne linie przemian państwa i społeczeństwa polskiego. Sporo miejsca autor poświęca XIV-XV stuleciom, w których odrodzone Królestwo Polskie związało się o wiele bliżej aniżeli we wcześniejszych okresach z wielkimi obszarami litewsko-ruskimi sąsiadującymi z nami od wschodu. Z uwagi na syntetyczne ujęcie praca może spełniać funkcję podręcznika adresowanego zarówno dla młodzieży klas maturalnych, jak i studentów. Książka zaopatrzona jest w bogatą ikonografię, mapy, bibliografię oraz indeks osobowy i geograficzny.
 

Napisz swoją recenzję