Operacja Ho Chi Minh 1975

Operacja Ho Chi Minh 1975
nowość
 
Autor: Janusz Lizut
Oprawa: miękka
Ilość stron: 368
Format: 125x195 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311153691
29,90 zł
- 36%
19,21 zł
 
Tematem książki jest mało znany, końcowy okres wojny wietnamskiej. Punkt wyjścia stanowi sytuacja na Płw. Indochińskim w momencie wycofania oddziałów USA. Wiele uwagi poświęcono charakterystyce teatru działań z uwzględnieniem jego zróżnicowania geograficznego. Opisana została ewolucja taktyki obu stron, rola oddziałów partyzanckich i regularnych, znaczenie lotnictwa i sił nawodnych. Praca porównuje potencjał obu stron w przededniu decydującej ofensywy. Omawia strukturę sił zbrojnych, genezę poszczególnych formacji i taktykę ich działania, liczebność oddziałów, ich kondycję zdrowotną i poziom wyszkolenia, skuteczność systemów mobilizacyjnych i umiejętności kadry dowódczej. Analizie poddano uzbrojenie walczących armii, jakość sprzętu i stan zapasów. Szczegółowo omówiono plany ataku i obrony, prognozy wywiadu i ich konsekwencje. Główną treść pracy stanowią przygotowania i realizacja operacji Ho Chi Minh: koncentracja wojsk Północy, początkowe postępy ofensywy, strategiczny odwrót z Pleiku, końcowe uderzenie Wietnamskiej Armii Ludowej, organizacja obrony stolicy, kryzys rządowy w Sajgonie, ewakuacja Amerykanów i ich współpracowników, przebieg ostatnich walk, kapitulacja Południa. Badając anatomię upadku sajgońskiego reżimu autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyczyny jego szybkiego załamania.
 
29,90 zł
19,21 zł
Kraśnik 1914
- 36%
nowość
Bellona
29,90 zł
19,21 zł
Brytania 55-54 p.n.e.
- 36%
nowość
Bellona
29,90 zł
20,46 zł
Cholula 1519
- 32%
nowość
Bellona
29,90 zł
19,22 zł
Budziszyn 1002–1018
- 36%
nowość
Bellona
29,90 zł
19,20 zł
Konstantynopol 626
- 36%
nowość
Bellona

Napisz swoją recenzję