Wojna o polskie Kresy 1918-1921

Wojna o polskie Kresy 1918-1921
 
Autor: Lech Wyszczelski
Oprawa: twarda
Ilość stron: 496
Format: 130x200 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311128668
egzemplarz archiwalny
 
 
Wojny o Kresy Wschodnie lat 1918-1920 stanowiły wydarzenie ogromnej wagi dla losów odrodzonej Polski. Angażowały wielomilionowe rzesze Polaków, ich bezpośrednich uczestników. Miały wielki wpływ na politykę II Rzeczypospolitej w całym dwudziestoleciu międzywojennym. Mimo to nie doczekały się one, jak dotąd, literatury historycznej na miarę ich znaczenia. Brak jest w polskiej historiografii monograficznego opracowania tego tematu. Ukazują się prace obejmujące każdą z tych wojen z osobna. Tymczasem miały one wiele cech wspólnych, których łącznikiem było militarne wywalczenie prawa Polaków do włączenia w skład II Rzeczypospolitej Kresów Wschodnich. Monografia ta ma za zadanie wypełnić tę lukę.
 

Napisz swoją recenzję