Struktury militarne NATO 1949-2013 (ebook)

 Struktury militarne NATO 1949-2013 (ebook)
e-book
epub
 
Autor: Stanisław Zarychta
Ilość stron: 486
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311132849
19,90 zł
- 10%
18,00 zł
 
Recenzowana monografia jest dziełem unikatowym na polskim rynku wydawniczym.Nigdy dotychczas nie ukazało się opracowanie,które by w sposób całościowy,a jednocześnie kompletny,oddawało kwestię powstawania i ewolucji militarnych struktur NATO.
 

Napisz swoją recenzję