Struktury militarne NATO 1949-2013

Struktury militarne NATO 1949-2013
 
Autor: Stanisław Zarychta
Oprawa: miękka
Ilość stron: 486
Format: 165x235 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311130210
egzemplarz archiwalny
 
 
Recenzowana monografia jest dziełem unikatowym na polskim rynku wydawniczym.Nigdy dotychczas nie ukazało się opracowanie,które by w sposób całościowy,a jednocześnie kompletny,oddawało kwestię powstawania i ewolucji militarnych struktur NATO.
 

Recenzje (1)ukryjpokaż

2016-06-22 jerry
Znajomość struktur militarnych NATO (NATO Command Structure) jest podstawowym kryterium do organizowania, prowadzenia i egzekwowanie rezultatov procesów narodowego programowania planowania obronnego i planowania sil. Autor dokonal tytanicznej pracy w przeprowadzeniu specjalistycznej kwerendy olbrzymiej ilości źrodel umozliwiających weryfikację postawionych hipotez w celu osiągnięcie celu badawczego.Znakomita struktura metodologiczna monografii stanowi znakomity przyklad holistycznego podejścia do wiodacego podmiotu badań jakim jest bezpieczeństwo sojuszu. Książka swoją merytoryczną wartością wpisuje sie poprzez prezentowaną wiedzę, wykorzystane modele i zastosowanie teorie w paradygmat nauk o bezpieczenstwie i obronności. Pelni rolę kompendium wiedzy o NATO, popularyzuje ją, a jednocześnie wzbogaca ją potwierdzonymi empirycznie danymi z obszaru zasad funkcjonowania NATO i podejmowania procesu decyzyjnego, co jest wartościa dodaną w preferowanym teoretycznym modelu akademickiej rzecywistości. Monografia może być rekomendowana: dyplomacji, decydentom i politykom w administracji różnych szczebli zajmujacych sie programowaniem i planowaniem obronnym, politykom, badaczom akademickim i projektantom z przemysłu obronnego, analitykom i dziennikarzom oraz studentom i pasjonatom istoty dzialania instytucji bezpieczenstwa międzynarodowego - wszystkim podejmującym interdyscyplinarne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Napisz swoją recenzję