Hetman Stanisław Rewera Potocki zarys biografii

Hetman Stanisław Rewera Potocki zarys biografii
 
Autor: Rafał Golat
Oprawa: miękka
Ilość stron: 166
Format: 150x210 mm
Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
ISBN: 9788320555578
egzemplarz archiwalny
 
 
Książka Rafała Golata, prawnika i fascynata historii Polski, to publikacja popularnonaukowa, która jak w soczewce ukazuje blaski i cienie I Rzeczpospolitej w epoce Wazów i królów elekcyjnych. Autor szczegół prześledził drogę życiową, działalność polityczną, a przede wszystkim karierę wojskową jednego z przedstawicieli potężnego niegdyś, zasłużonego dla Polski rodu magnackiego. Jako hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki (1589 1667) odnosił zarówno zwycięstwa, jak i spektakularne porażki, uczestniczył w wojnach z Moskwą, ze Szwedami, Tatarami, Turkami i kozackim powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Życie Rewery (przydomek nadany Potockiemu przez szlachtę) było więc nieustannym wojowaniem na wschodnich, północnych i południowych rubieżach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oddawaną do rąk Czytelników książkę R. Golata polecamy tym miłośnikom historii, którzy nie zadowalają się syntetycznymi charakterystykami epoki, lecz dążą do wyrobienia sobie własnych sądów na temat wydarzeń budujących naszą historię, a także motywów działania władców XVII wiecznej Polski.
 

Napisz swoją recenzję