M3 „Stuart“. Tank Power vol. CXLV 430

M3 „Stuart“. Tank Power vol. CXLV 430
 
Autor: Janusz Ledwoch
Oprawa: miękka
Ilość stron: 58
Format: 210x295 mm
Wydawnictwo: Militaria
ISBN: 9788372194305
egzemplarz archiwalny
 
 
Historię powstania czołgów lekkich M3 warto poprzedzić wyjaśnieniem dotyczącym nomenklatury używanej w USA. Otóż w okresie przed wybuchem II wojny światowej (do 1940 roku) broń pancerna znajdowała się zarówno w gestii dowództwa piechoty, jak i kawalerii. Pewnym namacalnym dowodem tej dwoistości były metalowe plakietki mocowane do wież czołgów: ze skrzyżowanymi karabinami (piechota) lub szablami (kawaleria) oraz przyjęcie odmiennych nazw, czasami dla tych samych typów wozów bojowych. Określenie „TANK“ dotyczyło wozów bojowych piechoty, natomiast kawaleria nazywała swoje czołgi „COMBAT CAR“. Był to rezultat przyjęcia ustawy o obronie narodowej (1920), która rozwiązywała istniejący w okresie wojny światowej Tank Corps i kierowała wszystkie czołgi pod sztandary piechoty. W ten oto sposób czołgi zostały niejako przypisane do piechoty, zresztą wówczas taktyka użycia, przewidywała ich zastosowanie tylko do wsparcia piechoty.
 

Napisz swoją recenzję