Bezpieczna przystań. Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939-1945

Bezpieczna przystań. Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939-1945
 
Autor: Sławomir Moćkun
Oprawa: miękka
Ilość stron: 524
Format: 165x240 mm
Wydawnictwo: Neriton
ISBN: 9788375433807
egzemplarz archiwalny
 
 
Autor opisał szczegółowo stanowisko Kanady wobec działalności rządu RP i udziału Polskich Sił Zbrojnych w operacjach wojennych. Szeroko omówił opinię władz Kanady o wydarzeniach w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce. Cenne fragmenty pracy dotyczą również werbunku Polaków z Kanady do formacji wojskowych walczących w Europie. Oddzielne rozważania Autor poświęcił takim zagadnieniom, jak przyjęcie uchodźców, pomoc humanitarna, ewakuacja polskiego złota i skarbów wawelskich do Kanady. Koedycja z Polskim Towarzystwem Historycznym.
 

Napisz swoją recenzję