Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856)

Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856)
 
Autor: Lech Mażewski (red.)
Oprawa: miękka
Ilość stron: 370
Format: 165x235 mm
Wydawnictwo: von Borowiecky
ISBN: 9788360748770
egzemplarz archiwalny
 
 
Iwan Paskiewicz z tym nazwiskiem w Polsce nie mamy dobrych skojarzeń. Najczęstsze to noc paskiewiczowska. Paskiewicz został namiestnikiem po przegranej przez Królestwo Polskie wojnie z Cesarstwem Rosyjskim. Po wojnie tej rozpoczął się proces unifikacji Królestwa z Cesarstwem. Zostało to rozstrzygnięte na gruncie statutu organicznego z 26 lutego 1832r., który jednocześnie gwarantował odrębną administrację Królestwa. Ocena działalności Paskiewicza nie jest jednoznaczna. Jedno, co wiemy na pewno, to, że w szkołach zniesiono przedmiot historia naturalna i zmieniono sposób wykładania geometrii. Zmianą, idącą w kierunku rusyfikacji było postanowienie, że nauka w szkołach elementarnych, dotychczas odbywająca się w języku polskim, ma być powadzona w języku rodowitym, a w miarę możliwości w rosyjskim. Oznaczało to w praktyce, że nauka dalej będzie prowadzona po polsku, ponieważ szkoły elementarne w przytłaczającej większości były polskie. Generalnie należałoby się po raz kolejny zastanowić, czy w ówczesnej rzeczywistości powstanie listopadowe i wojna z Rosją musiały wybuchnąć, czy może należało się skupić na tzw. pracy u podstaw? Czy zrywy niepodległościowe przyniosły więcej szkody, czy pożytku? Czy niepodległości nie należało przygotować w inny sposób, a wówczas jej odzyskanie pochłonęłoby mniej ofiar? Kolejna książka pod red. Lecha Mażewskiego potwierdza pogląd, że Polacy nie byli, i nadal nie są, narodem jednolitym pod względem poglądów politycznych, gospodarczych czy społecznych, a obowiązująca dotąd jedynie słuszna wykładnia polskiej historii wymaga przewartościowania
 

Napisz swoją recenzję