Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII

Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII
 
Autor: Urszula Augustyniak
Oprawa: twarda lakierowana
Ilość stron: 290
Format: 170X245 mm
Wydawnictwo: DiG
ISBN: 9788371815829
egzemplarz archiwalny
 
 
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów w XVI-XVIII wieku Opublikowane w tym tomie prace mają charakter przede wszystkim źródłoznawczy (oparte są na inwentarzach majętności i mobiliów, testamentach oraz korespondencji z zasobów Archiwum Radziwiłłów w AGAD w Warszawie). Łączy je tematyka: dzieje dóbr radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim w ciągu trzech stuleci, fascynacja historią gospodarczą, kultury materialnej, życia codziennego oraz mentalność.
 

Napisz swoją recenzję