Kronika Słowian. Tom I. Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan

Kronika Słowian. Tom I. Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan
 
Autor: Witold Chrzanowski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 264
Format: 150x230 mm
Wydawnictwo: Libron
ISBN: 9788373967021
egzemplarz archiwalny
 
 
Powróćmy do Słowian. Oto na przykład taki Samon, twórca pierwszego państwa słowiańskiego, zwycięzca Franków pod Wogastisburgiem, o którym Fredegar pisał: miał 12 żon z rodu Winidów, z których miał 22 synów i 15 córek. Polański Mieszko I tylko nieznacznie ustępował Samonowi. Gall Anonim wspominał: Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał Dobrawa była ósma. Liczba synów i posiadanie wielu żon oraz nałożnic świadczyło o znaczeniu władcy stojącego na czele wczesnofeudalnego państwa. W Bawarii i na Morawach tolerował takie zwyczaje kler niemiecki. Nie tolerował ich natomiast arcybiskup morawski Metody, który pragnął, by chrześcijański władca nad Dyją i Morawą pracował nad tworzeniem państwa Bożego.
 

Napisz swoją recenzję