Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów

Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów
 
Autor: Tadeusz Górski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 224
Format: 125x195 mm
Wydawnictwo: L i L
ISBN: 8388595970
egzemplarz archiwalny
 
 
Praca Tadeusza Górskiego rzuca zupełnie nowe światło na historię polskiej floty wojennej. Do tej pory ograniczano się prawie wyłącznie do problematyki bałtyckiej. Nie doceniano Morza Czarnego jako akwenu, gdzie Rzeczpospolita, głównie za panowania Zygmunta III i Władysława IV, prowadziła aktywne działania morskie siłami flotylli kozackich czajek. Niniejsza publikacja ukazuje dobitnie, że mimo nie zawsze przychylnego Kozakom stanowiska władz Rzeczypospolitej, flotylle czajek odegrały doniosłą rolę w konfliktach polsko-tureckich. To głównie dzięki nim Polska akcentowała swą obecność na zajętym przez Turków Morzy Czerwonym.
 
Nowożytność - historia Polski

Napisz swoją recenzję