Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 
Autor: pod red. prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka, dr. hab. Aleksandy Skrabacz, ppłk. dr. Krzysztofa Gąsiorka
Oprawa: miękka
Ilość stron: 408
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311109193
egzemplarz archiwalny
 
 
Podręcznik dla studentek i studentów, którzy podejmą w trybie ochotniczym przysposobienie obronne w formie samokształcenia, z konsultacjami i egzaminem końcowym, z wpisem oceny do indeksu. W swej treści podręcznik oprócz zapoznania z tradycjami i współczesną organizacją kształcenia obronnego młodzieży zawiera wiedzę o pojęciu i organizacji Obrony Narodowej tworzonej dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski oraz wspólnoty obronnej NATO, wojskowej organizacji Obrony Narodowej, cywilnej organizacji Obrony Narodowej. Wiedza w nim zawarta pozwala młodzieży poznać organizację obrony Polski i NATO oraz umożliwia włączenie się w realizację konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny. Wydanie nowe poprawione.
 

Napisz swoją recenzję