Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920)

Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920)
 
Autor: Andrzej Pepłoński
Oprawa: miękka
Ilość stron: 368
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311102740
egzemplarz archiwalny
 
 
Publikacja ukazuje genezę, organizację i pierwsze lata działalności polskiego wywiadu wojskowego, udział konspiracyjnych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej (KN-III) w prowadzeniu wywiadu i dywersji na zapleczu frontu wschodniego, funkcjonowanie kontrwywiadu oraz rolę radiowywiadu i wywiadu lotniczego w rozpoznaniu sił nieprzyjaciela. W książce wykorzystano nie publikowane dotychczas dokumenty odnalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym i sprowadzone ostatnio z archiwów rosyjskich.
 

Napisz swoją recenzję