Konkurencyjność polskiego przemysłu

Konkurencyjność polskiego przemysłu
 
Autor: Anna Wziątek-Kubiak
Oprawa: miękka
Ilość stron: 168
Format: 135x195 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311095744
egzemplarz archiwalny
 
 
Problematyka zmian konkurencyjności przemysłu polskiego przewija się od wielu lat w pracach nad transformacją systemową gospodatki polskiej i jej międzynarodowymi dostosowaniami. Różnorodność ujęć tej kwestii, wynikająca z braku konsensusu co do istoty konkurencyjności i sposobów badania zmian konkurencyjności przemysłu polskiego oraz - co ważniejsze - wyciąganych wniosków dla polityki gospodarczej. Przedmiotem pracy jest analiza kierunków zmian konkurencyjności grup towarowych przemysłu polskiego w okresie postępującej liberalizacji, tj. w latach 1994-2000. Pamiętając, iż liberalizacja zewnętrzna obniża wartość dodaną produkcji zbadano wpływ liberalizacji na ocenę zmian konkurencyjności przemysłu polskiego.
 

Napisz swoją recenzję