Teoria sztuki wojennej

Teoria sztuki wojennej
 
Autor: Stanisław Koziej
Oprawa: miękka
Ilość stron: 304
Format: 145x205 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311121225
egzemplarz archiwalny
 
 
W książce omawiane są najbardziej podstawowe zagadnienia sztuki wojennej, zwłaszcza ogólnoteoretyczne oraz przygotowanie i prowadzenie walki wojsk lądowych we współczesnych i przyszłych warunkach. Teoretyczna interpretacja podstawowych pojęć sztuki wojennej oraz analiza rozwoju sił i środków walki zbrojnej stanowią punkt wyjścia do prześledzenia dotychczasowej ewolucji, refleksji o stanie obecnym i wskazania tendencji kształtowania się zasad sztuki wojennej, najważniejszych elementów teorii walki zbrojnej, a także węzłowych zagadnień dynamiki działań zbrojnych. Osobno omówiono walkę powietrzno-lądową, traktując jej kształtowanie się jako najważniejszą tendencję ewolucji pola walki wojsk lądowych.
 

Napisz swoją recenzję