Mundury, dystynkcje i odznaczenia Wojska Polskiego i służb mundurowych

Mundury, dystynkcje i odznaczenia Wojska Polskiego i służb mundurowych
 
Autor: Zdzisław Sawicki
Oprawa: twarda
Ilość stron: 132
Format: 175x250 mm
Wydawnictwo: Pantera Books
egzemplarz archiwalny
 
 
Niniejsze opracowanie stanowi kompendium podstawowej wiedzy o umundurowaniu Wojska Polskiego i innych służb oraz o orderach i odznaczeniach. Jako podstawowe założenie przyjęto pokazanie obowiązujących rodzajów umundurowania przeznaczonego do używania w różnych okolicznościach służby i ogłaszanego każdorazowo w Rozporządzeniach Rady Ministrów w Dziennikach Ustaw. Wzory orderów i odznaczeń oraz zasady ich nadawania zawarte są w Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 roku (Dz.U. nr 90 poz. 452) z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 51 poz. 1074 i 1075).
 

Napisz swoją recenzję