II Brygada Legionów Polskich

II Brygada Legionów Polskich
 
Autor: Stanisław Czerep
Oprawa: miękka
Ilość stron: 360
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311108854
egzemplarz archiwalny
 
 
Książka poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów Polskich - jedynej polskiej formacji wojskowej, która w czasie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych. Jednostka ta istniała od września 1914 r. do marca 1918 r., kiedy to po przedarciu się przez linie frontu pod Rarańczą połączyła się z oddziałami II Korpusu Polskiego. Chociaż literatura przedmiotu na pozór jest obfita, autor poruszył wiele kwestii dotychczas nieznanych lub mało znanych, dotyczących przede wszystkim formowania i działań bojowych II Brygady Legionów. Brygada Karpacka, tak bowiem popularnie nazywano II Brygadę, odegrała wybitną rolę wśród jednostek legionowych. Nadrzędną wartością, pielęgnowaną starannie wśród oficerów i żołnierzy, była idea walki o niepodległą Polskę. Wśród legionistów II Brygady popularne było hasło wytrwania z bronią w ręku wbrew wszelkim przeciwnościom. Hasło to sprawiło, że Brygadę Karpacką często nazywano "żelazną".
 
WOJSKO POLSKIE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ PIECHOTA WOJSKA POLSKIEGO 1918-1939 Formacje wojskowe

Napisz swoją recenzję