Saperzy II Rzeczypospolitej

Saperzy II Rzeczypospolitej
 
Autor: Zdzisław Cutter
Oprawa: miękka
Ilość stron: 420
Format: 210x295 mm
Wydawnictwo: PAT
ISBN: 8392188136
egzemplarz archiwalny
 
 
W książce przedstawiono główne aspekty strukturalno-organizacyjne, szkoleniowe oraz materiałowo-techniczne wojsk saperskich II Rzeczyposolitej. Skoncentrowano się przede wszystkim na: problemach organizacji tego rodzaju wojsk w okresie międzywojennym; kształceniu i szkoleniu kadr, zarówno oficerskich, podoficerskich oraz na potrzeby moblilizacyjne, a także szkoleniu ogólnowojskowym i specjalistycznym w formacjach liniowych; podstawowych kwestiach wyposażenia materiałowo-technicznego oraz problemach mechanizacji i motoryzacji; roli i miejscu broni saperskiej w przygotowaniu terytorium i sił zbrojnych II Rzeczypospolitej do przewidywanego konfliktu zbrojnego. Taki zakres pracy spełnił główny cel książki, tj. monograficzne ujęcie historii wojsk saperskich okresu międzywojennego.
 
Lata 1914-1939 - historia Polski Formacje wojskowe

Napisz swoją recenzję