Wielka księga sztuki

Wielka księga sztuki
 
Autor: Thomas J. Craughwell
Oprawa: twarda
Ilość stron: 496
Format: 185x220 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311119154
egzemplarz archiwalny
 
 
Wielka księga sztuki ukazuje dzieła sztuki powstałe na przestrzeni około 30 000 lat, począwszy od wyrzeźbionej z kamienia kredowego figurki, znanej powszechnie jako Wenus z Willendorfu. Publikacja prezentuje 250 dzieł (np. Mona Lisa czy Grupa Laokoona), biografie artystów (np. Mary Cassat i Joshua Reynolds), podział dziejów sztuki na poszczególne epoki (np. barok czy pop-art), dziedziny sztuki (np. płaskorzeźba, fresk). Autor opisuje dzieła artystyczne prosto i zrozumiale. Ponieważ wszystkie są mniej lub bardziej związane z czasami, w których powstały, wspomina też o sytuacji politycznej, społecznej oraz religijnej. Jeśli na powstanie danego dzieła miały wpływ osobiste przeżycia artysty, publikacja również o tym wspomina. Jeśli zachodzi taka potrzeba, autor identyfikuje przedstawione postaci religijne, mitologiczne czy też historyczne. Objaśnia symbole oraz zwraca uwagę na kompozycję lub zastosowaną technikę. Książka ma za zadanie przybliżyć czytelnikom świat sztuki i pozwala zrozumieć np. Giotta, ale jednocześnie pokazuje, że Andy Warhol, tworząc dzieło przedstawiające gigantycznych rozmiarów puszkę zupy Campbella, przekracza granice dawniej nieprzekraczalne oraz wprowadza sztukę na nowe obszary.
 

Napisz swoją recenzję