Historia broni siecznej. Miecze, szable, rapiery i pałasze

Historia broni siecznej. Miecze, szable, rapiery i pałasze
 
Autor: Tadeusz Królikiewicz
Oprawa: twarda lakierowana
Ilość stron: 228
Format: 205x295 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311111081
egzemplarz archiwalny
 
 
Publikacja niniejsza przedstawia dzieje długiej broni siecznej: miecze, koncerza, rapiera, szpady, szabli i pałasza od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy. Opisuje tez historię broni polskiej w kontekście rozwoje broni siecznej na świecie. Obok znaczenia militarnego polska broń sieczna, opatrzona napisami patriotycznymi, przekazywana często z ojca na syna, stała się wyrazem miłości ojczyzny w okresie obrony granic Rzeczypospolitej i walk o niepodległość. Ilustracje pochodzą w przeważającej mierze z bogatej kolekcji broni siecznej Muzeum Wojska Polskiego W Warszawie. Druga część opracowania, która ukaże się w oddzielnym tomie, dotyczyć będzie broni siecznej o średniej długości i krótkiej: kordu, kordelasa, tasaka, półszabli, kordzika, bagnetu oraz noża bojowego.
 
SPIS TREŚCI, wybrane fragmenty Fragment książki

Napisz swoją recenzję