Powstanie warszawskie (oprawa miękka)

Powstanie warszawskie (oprawa miękka)
 
Autor: Jan M. Ciechanowski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 744
Format: 165x235 mm
Wydawnictwo: Bellona, Aspra, AH im. A. Gieysztora
ISBN: 8311115753
egzemplarz archiwalny
 
 
Praca ta jest próbą ustalenia: kiedy, jak i dlaczego autorzy Powstania zdecydowali się opanować Warszawę polskim wysiłkiem, przynajmniej na dwanaście godzin przed wejściem do niej Rosjan, chociaż wiedzieli, że stołecznym oddziałom Armii Krajowej brakowało potrzebnej ku temu broni i amunicji. Chodziło też o ustalanie, w jakim stopniu polityczne, ideologiczne i dyplomatyczne założenia i pociągnięcia władz RP na uchodźstwie i w kraju przyczyniły się do wybuchu Powstania. Praca ta nie zajmuje się przebiegiem samego Powstania, a czysto wojskowa działalność Armii Krajowej jest uwzględniona i omówiona o tyle, o ile wpływa na politykę walki w stolicy. Książka omawia główne dziedziny życia narodowego w okresie II wojny światowej, jak również przedstawia genezę i rozwój polskiego ruchu oporu. Bada też stosunki między obozem londyńskim a ruchem komunistycznym ze względu na to, że w końcowych latach wojny ugrupowania te wzajemnie ubiegały się o władzę w powojennej Polsce, co wpływało na polityczne decyzje Rządu RP na uchodźstwie. cena det. w oprawie twardej 59,00 zł cena det. w oprawie miekkej 49,00 zł
 
SPIS TREŚCI Ciechanowski: Powstanie nie powinno było wybuchnąć. Wywiad z autorem Promocja książki (film)

Napisz swoją recenzję