Wydarzenia wołyńskie 1939-1944

Wydarzenia wołyńskie 1939-1944
 
Autor: Władysław Filar
Oprawa: miękka
Ilość stron: 510
Format: 160x225 mm
Wydawnictwo: Adam Marszałek
ISBN: 9788374418843
egzemplarz archiwalny
 
 
WYDARZENIA WOŁYŃSKIE 1939-1944. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania. W niniejszej publikacji autor stara się przedstawić chronologicznie przebieg wydarzeń na Wołyniu, zwrócił szczególną uwagę na występujące między poszczególnymi zdarzeniami powiązania i zależności. Dążył do odtworzenia obiektywnego obrazu wydarzeń na Wołyniu, ze wskazaniem na ich przyczyny oraz skutki, a ukazując proces narastania konfliktu, podjął próbę odpowiedzi na pytania: kto zaczął i kto ponosi odpowiedzialność za tak krwawy jego przebieg. Autor uważa bowiem, że w badaniach wydarzeń wołyńskich, w których przeplatają się nawzajem działania wielu stron konfliktu, ważne jest nie tylko ustalenie i poznanie faktów, ale także rozpatrywanie ich we wzajemnym powiązaniu i uwarunkowaniu, jako składniki określonego procesu historycznego przebiegającego w konkretnym miejscu i czasie.
 

Napisz swoją recenzję