Żydowscy żołnierze Hitlera (okładka broszurowa)

Żydowscy żołnierze Hitlera (okładka broszurowa)
 
Autor: Bryan Mark Rigg
Oprawa: miękka
Ilość stron: 454
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Wingert
ISBN: 8311101698
egzemplarz archiwalny
 
 
Wbrew utartym poglądom w następstwie rasistowskich ustaw z połowy lat trzydziestych zdumiewająco duża liczba wojskowych została przez nazistów zaklasyfikowana jako Żydzi lub "mieszańcy" (Mischlinge). Rigg wykazuje, że wśród 150 000 żołnierzy pochodzenia żydowskiego znajdowali się odznaczeni weterani pierwszej wojny światowej, wysocy oficerowie, a nawet generałowie i admirałowie. Wielu z nich nie uważało się za Żydów, toteż chętnie wstępowali do armii i z oddaniem służyli niemieckiemu narodowi. Przed dojściem Hitlera do władzy siły zbrojne nie zaprzątały sobie głowy "rasową przynależnością" rekrutów - teraz jednak zostały zmuszone do przeanalizowania rodowodów swoich żołnierzy. Śledztwa owocujące usuwaniem z armii niepożądanych "mieszańców" były jednak wypaczane niespójnym stosowanie nazistowskiego prawa. Zezwalano na liczne wyjątki umożliwiające żołnierzom pozostanie w armii, lub chroniące ich rodziców, żony lub krewnych przed więzieniem lub losem jeszcze gorszym. (Na wielu tego rodzaju zwolnieniach widnieje własnoręczny podpis Hitlera.)
 
Przeczytaj o książce - Konflikty.pl

Ilustracje

Półkrwi Żyd Werner Goldberg (ostatni stopień: Gefreiter) na zdjęciu z 1939 r. zamieszczonym w propagandowej gazecie hitlerowskiej z podpisem "Idealny żołnierz niemiecki" Generał Gotthard Heinrici (pierwszy z lewej), żonaty z półkwi Żydówką, podczas spotkania z Hitlerem w 1937 r.

Recenzje (1)ukryjpokaż

2005-12-08 Darek
Ciężko się czyta, napisana dosyć chaotycznie. Jeżeli informacje zawarte w książce są prawdziwe, to wzbogacają one wiedzę do tej pory nie znaną, mimo wszystko polecam.

Napisz swoją recenzję