Kronika Słowian tom III. Ruś Kijowska pierwszych Rurykowiczów

Kronika Słowian tom III. Ruś Kijowska pierwszych Rurykowiczów
 
Autor: Witold Chrzanowski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 240
Format: 150x230 mm
Wydawnictwo: Libron
ISBN: 9788373968004
egzemplarz archiwalny
 
 
...Można ulec urokowi nauki rosyjskiej i radzieckiej i przyjąć, że plemię "Ruś" to - podobnie jak Siewierzanie, Polanie, Radymicze czy Drewlanie - lud słowiański, a swą nazwę zawdzięcza rzece Roś, jedynemu toponimowi, który ta nauka odnalazła na umocowanie geograficzne historycznego skądinąd ludu. Można, tylko po co? Źródła pisane "dowodzące słowiańskości" Rusi/Rusów ograniczają się do zaledwie kilku przekazów, przy czym żaden, niestety, nie wytrzymuje krytyki merytorycznej, w tym dwa są ewidentnym fałszerstwem.
 

Napisz swoją recenzję