Mińsk 1919

Mińsk 1919
 
 
Autor: Lech Wyszczelski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 296
Format: 125x195 mm
Wydawnictwo: Ballona
ISBN: 9788311151154
29,90 zł
- 35%
19,35 zł
 

Opisywane w tej książce wydarzenia odnoszą się do 1919 r. i w zasadzie koncentrują na przygotowaniu, przeprowadzeniu i skutkach zajęcia Mińska jako centrum polityczno-kulturalnego Białorusinów, narodu nieśmiało aspirującego do własnej państwowości. Była to największa bitwa tej wojny stoczona w pierwszym roku jej trwania. Ale w opracowaniu tym zostały także przybliżone wydarzenia militarne ją poprzedzające, w tym wyprawa wileńska oraz opanowanie przez Polaków dwóch znaczących miast – Wilejki i Mołodeczna – które stanowiły podstawę do operacji zajęcia Mińska. Zamierzeniem autora było też pokazanie, jak opisywane wydarzenia wkomponowane były w cele polityki wschodniej obozu piłsudczykowskiego, w szczególności do utworzenia federacji państw pod polskich kierownictwem, aby odgrywać znaczącą rolę w polityce europejskiej. Czy były to plany oparte na realnej ocenie sytuacji?
 
29,90 zł
19,35 zł
Syberia 1581-1697
- 35%
Bellona
29,90 zł
19,36 zł
Kostiuchnówka 1916
- 35%
Bellona
28,00 zł
18,15 zł
Nad Wieprzem 1920
- 35%
Bellona
28,00 zł
20,96 zł
Pomorze 1920
- 25%
Bellona
28,00 zł
18,98 zł
Bolimów 1915
- 32%
Bellona

Napisz swoją recenzję