Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki

Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki
 
Autor: Brian Todd Carey
Oprawa: miękka
Ilość stron: 352
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311111588
egzemplarz archiwalny
 
 
Poczynając od upadku Rzymu aż do wojny trzydziestoletniej w Europie i na Bliskim Wschodzie prowadzono wiele wojen, stoczono wiele bitew i potyczek. Choć dopiero wynalazek prochu strzelniczego oraz wprowadzenie do uzbrojenia pewnej i skutecznej broni palnej przyniosły zasadnicze zmiany w taktyce i strategii, przez cały ten okres sposób prowadzenia wojen podlegał powolnej, lecz wyraźnej ewolucji. Jej podstawą był wzajemny stosunek czterech głównych rodzajów sił: lekkiej i ciężkiej piechoty oraz lekkiej i ciężkiej jazdy. Początkowa zaś dominacja na polu walki ciężkozbrojnego arystokratycznego rycerstwa - wraz z jego kodeksem szlachetnej i honorowej walki - zaczyna słabnąć. Wszystkie te zmiany autorzy przedstawiają posługując się przykładami 28 największych wybranych bitew; w końcowej części książki omawiają szczegółowo "rewolucję militarną", która położyła podwaliny pod nowe zasady wojenne.
 
SPIS TREŚCI Fragment książki WOJNY STAROŻYTNEGO ŚWIATA. TECHNIKI WALKI

Napisz swoją recenzję