Starożytna Polska

Starożytna Polska
 
Autor: Andrzej Kokowski
Oprawa: twarda
Ilość stron: 608
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Trio
ISBN: 8374360127
egzemplarz archiwalny
 
 
Książka opowiada językiem wolnym od naukowego slangu dzieje ziem polskich w starożytności (od III w. przed Chr. do jej schyłku), na tle wydarzeń mających wtedy miejsce w całej Europie. To pierwsza taka publikacja, jaka wyszła spod pióra archeologa. Autor traktuje dzieje ludów barbarzyńskich Europy Środkowej niezwykle osobiście, nie szczędząc ich opisowi ani emocji, ani często ironicznych komentarzy. Ta książka to autentyczna wojna wydana potocznemu przekonaniu o "niskim poziomie cywilizacyjnym" ludów mieszkających poza zasięgiem cywilizacji śródziemnomorskich. Jej przesłanie można streścić następującym zdanieni: to dorobek kultury Gotów, Wandalów, Bałtów, Burgundów, Celtów i Bastarnów legł u podstaw europejskiego dziedzictwa kulturowego. Andrzej Kokowski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, członek korespondent Deutschen Archaologischen Instituts. Nagrodzony m.in. "Złotą łopatą" za badania nad Gotami oraz Nagrodą im. Ryszarda Wołągiewicza Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Stypendysta Fundacji im A. von Humboldta. Zainteresowania naukowe skupił wokół problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w Europie Środkowej i Wschodniej. Wdorobku naukowym ma ponad 320 publikacji. Organizował i współorganizował m.in. międzynarodowe wystawy archeologiczne o Gotach (Mediolan 1994 i Bevern 1995) oraz o Wandalach (Bevern 2003, Warszawa 2004).
 
Starożytność

Recenzje (1)ukryjpokaż

2007-10-30 Stivii
Nareszcie jest!!! W pełni POLECAM już ja przeczytałem czyta sie jedym tchem - do egzaminu z Starożytności dziejów ziem polskich zdecydowanie sie przyda. POLECAM bo swietnie sie czyta

Napisz swoją recenzję