Dziewice weneckie

Dziewice weneckie
 
Autor: Mary Leven
Oprawa: miękka
Ilość stron: 224
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311105774
egzemplarz archiwalny
 
 
Autorka podjęła się tyleż obiecującego, co trudnego zadania opisania żeńskich klasztorów weneckich i trudnych losów zakonnic po ustaleniach soboru trydenckiego. Czerpiąc z zasobów archiwów kościelnych i świeckich, odtworzyła życie klasztorne od połowy XV do połowy XVI wieku, nie rezygnując z atrakcyjnych szczegółów, jakich nie skąpiły dokumenty archiwalne. Zakonnicom zabroniono posługiwania się piórem i atramentem, ograniczono też kontakty ze światem zewnętrznym. Ne mogły więc dać świadectwa na temat życia w klasztorze. Mur klasztorny bronił dostępu ciekawskim, jednakże dzięki dokumentom wykorzystanym przez autorkę możemy zajrzeć do weneckich klasztorów i podejrzeć niełatwe życie mniszek.
 
Nowożytność - historia powszechna

Napisz swoją recenzję