Rosyjskie siły zbrojne. Od Milutina do Putina

Rosyjskie siły zbrojne. Od Milutina do Putina
 
Autor: Marek Depczyński
Oprawa: miękka
Ilość stron: 417
Format: 165x235 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311135055
egzemplarz archiwalny
 
 
W 1991 roku Federacja Rosyjska (FR) jako prawny sukcesor Związku Radzieckiego przejęła zdecydowaną większość potencjału militarnego oraz uprawnienia i zobowiązania ZSRR w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Tracąc znaczną część terytorium FR, zamknięta w granicach z XVI w., ulegając regionalizacji została przesunięta na północ i wschód. Dysponując znacznymi zasobami bogactw naturalnych, w warunkach głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego wymuszającego demilitaryzację oraz restrukturyzację gospodarki zorientowanej na potrzeby kompleksu wojskowo-przemysłowego, Rosja stanęła przed koniecznością dostosowania polityki obronnej, jak i przewartościowania utrzymywanego potencjału militarnego.
 

Napisz swoją recenzję