Operacyjna użyteczność kawalerii w świetle historii

Operacyjna użyteczność kawalerii w świetle historii
 
Autor: Klemens Rudnicki
Oprawa: miękka
Ilość stron: 200
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Napoleon V
ISBN: 9788361324652
egzemplarz archiwalny
 
 
Książka niniejsza jest w naszej literaturze wojskowej zdarzeniem cennym i z dawna oczekiwanym. Stanowi bowiem pierwszą próbę analizy kawaleryjskich doświadczeń wojennych i wnosi do dyskusji na temat wartości bojowej kawalerii poważne argumenty historyczne. "Historia est magistra vitae" - powiada stare łacińskie przysłowie, które wtłaczali nam w mózgownicę nasi profesorowie gimnazjalni, aczkolwiek sami przeważnie nie umieli wyciągnąć z niej żadnej nauki. Przykłady historyczne, obserwowane powierzchownie, zdają się niejednokrotnie przeczyć sobie wzajemnie. Dopiero dokładne zastanowienie się nad nimi i poddanie sumiennej, a wnikliwej analizie pozwala z nich wyciągnąć prawdy ogólne, zasadnicze, niezmienne obowiązujące. Tego zadania, wymagającego z jednej strony żmudnych studiów, z drugiej zaś - bystrej inteligencji, umiejącej w strumieniu zdarzeń i wypadków wyłowić czynniki o znaczeniu decydującym, podjął się pan podpułkownik dypl. Rudnicki i w szeregu przykładów historycznych jasno i przekonywująco pokazuje, w jakich warunkach wojenna praca kawalerii jest owocna i pożyteczna, w jakich zaś kosztowna ta broń kruszy się i marnuje zawodząc pokładane w niej nadzieje. Nie tylko więc prosta ciekawość, lecz i troska o to, aby kawaleria nasza z przyszłych pól bitewnych wyszła z chwałą, odpowiadającą jej świetnym tradycjom, powinna skłonić do przeczytania tej książki każdego kawalerzystę i każdego dowódcę, któremu na wojnie będzie dane posługiwać się kawalerią. DR WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI generał brygady
 

Napisz swoją recenzję