Armia w systemie demokratycznym

Armia w systemie demokratycznym
 
Autor: Jerz Kunikowski, Ryszard Rosa, Lech Wyszczelski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 224
Format: 150x210 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 8311092729
egzemplarz archiwalny
 
 
Praca poświęcona rozważaniom nad wypracowaniem nowego wzorca funkcjonowania Wojska POlskiego w strukturach państwa po wejściu Polski do NATO. Nowy, rodzimy model usytuowania problematyki obronnej w prawno-ustrojowych strukturach państwa uwzględnia doświadczenia z okresu II Rzeczypospolitej, wzorce wypracowane w krajach mających długoletnie doświadczenia w funkcjonowania w demokratycznych struktur państwa oraz współczesne polskie realia i uwarunkowania.
 

Napisz swoją recenzję