Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce

Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce
 
Autor: Zygmunt Wdowiszewski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 336
Format: 155x235 mm
Wydawnictwo: Avalon
ISBN: 9788377302262
egzemplarz archiwalny
 
 
W prezentowanym tomie zawarte zostały po raz pierwszy dwie prace Zygmunta Wdowiszewskiego. Ukazują one członków wielkich rodów dynastycznych na polskim tronie. Książka stanowi kompendium wiedzy o związkach dynastycznych, polityce wewnętrznej i zewnętrznej Polski od XV do XVII wieku.

Autor udowadnia, iż od zbadania dynastii rządzącej, jej genezy, związków rodowych i związanej z tym polityki wewnętrznej i zagranicznej, uzależnione jest dokładne poznanie stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych danego okresu. W swoich badaniach Zygmunt Wdowiszewski uwzględnia również żeńskie przedstawicielki dynastii, co w dotychczasowych badaniach geologicznych było traktowane zwykle marginalnie. Hasła osobowe, oprócz faktów ściśle genealogicznych, uzupełnione są informacjami o chrzcie, pogrzebie, miejscu pochowania, a także wiadomościach o pomnikach grobowych, wizerunkach, danych dotyczących elekcji, koronacji, odznaczeniach i godnościach świeckich i duchownych.

Napisana piękną polszczyzną jest dobrą i pouczającą lekturą dla każdego i na każdą porę.
 

Napisz swoją recenzję