Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu

Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu
 
Autor: Stanisław Stabryła
Oprawa: miękka
Ilość stron: 274
Format: 165x235 mm
Wydawnictwo: Bellona
ISBN: 9788311143708
34,90 zł
- 17%
29,00 zł
 
Choć dzieje cywilizacji antycznej są przedmiotem badań historyków od chwili, gdy historiografia zaistniała jako dziedzina nauki, do dzisiaj pojawiają się nowe interpretacje tej tematyki, tak interesującej i barwnie opisanej przez dziejopisów starożytnych. Najnowszą interpretację daje w swym dziele Stanisław Stabryła, wybitny filolog klasyczny, erudyta, znawca mitologii starożytnej, profesor obdarzony umiejętnością zainteresowania swym pisarstwem czytelników odległych od uniwersyteckich sal i korytarzy. Swoje kompendium, skrótowe w treści i formie, pisał wprawdzie głównie z myślą o studentach historii, ale z przekonaniem możemy je polecić wszystkim zainteresowanym dziejami antyku.
 

Recenzje (4)ukryjpokaż

2016-11-21 Arturion
Pasjonująca, napisana przystępnym językiem, opowieść o życiu codziennym w starożytności, która pokazuje całość dorobku kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu. Przyswajamy go dzisiaj w postaci obcowania z mitologią, religią, literaturą i sztuką. Dorobek ten do dzisiaj odgrywa duże znaczenie w światowej kulturze. Jest też o gospodarce, organizacji instytucji publicznych, komunikacji, łączności, handlu, systemie monetarnym i opiece zdrowotnej. Składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej jest mowa o starożytnej Grecji, w drugiej o Rzymie, wreszcie w trzeciej o roli tradycji antycznej w świecie nowożytnym. Także o jej wpływie na kulturę polską. Oczywiście temat jest zbyt obszerny na mniej niż trzystustronicową książkę. Stanisław Stabryła starał się więc omówić to niezbędne minimum, o którym powinien wiedzieć kulturalny człowiek, a humanista bezwzględnie.
2016-11-21 Arturion
Pasjonująca, napisana przystępnym językiem, opowieść o życiu codziennym w starożytności, która pokazuje całość dorobku kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu. Przyswajamy go dzisiaj w postaci obcowania z mitologią, religią, literaturą i sztuką. Dorobek ten do dzisiaj odgrywa duże znaczenie w światowej kulturze. Jest też o gospodarce, organizacji instytucji publicznych, komunikacji, łączności, handlu, systemie monetarnym i opiece zdrowotnej. Składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej jest mowa o starożytnej Grecji, w drugiej o Rzymie, wreszcie w trzeciej o roli tradycji antycznej w świecie nowożytnym. Także o jej wpływie na kulturę polską. Oczywiście temat jest zbyt obszerny na mniej niż trzystustronicową książkę. Stanisław Stabryła starał się więc omówić to niezbędne minimum, o którym powinien wiedzieć kulturalny człowiek, a humanista bezwzględnie.
2016-11-21 Arturion
Pasjonująca, napisana przystępnym językiem, opowieść o życiu codziennym w starożytności, która pokazuje całość dorobku kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu. Przyswajamy go dzisiaj w postaci obcowania z mitologią, religią, literaturą i sztuką. Dorobek ten do dzisiaj odgrywa duże znaczenie w światowej kulturze. Jest też o gospodarce, organizacji instytucji publicznych, komunikacji, łączności, handlu, systemie monetarnym i opiece zdrowotnej. Składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej jest mowa o starożytnej Grecji, w drugiej o Rzymie, wreszcie w trzeciej o roli tradycji antycznej w świecie nowożytnym. Także o jej wpływie na kulturę polską. Oczywiście temat jest zbyt obszerny na mniej niż trzystustronicową książkę. Stanisław Stabryła starał się więc omówić to niezbędne minimum, o którym powinien wiedzieć kulturalny człowiek, a humanista bezwzględnie.
2016-11-21 Arturion
Pasjonująca, napisana przystępnym językiem, opowieść o życiu codziennym w starożytności, która pokazuje całość dorobku kulturowego starożytnej Grecji i Rzymu. Przyswajamy go dzisiaj w postaci obcowania z mitologią, religią, literaturą i sztuką. Dorobek ten do dzisiaj odgrywa duże znaczenie w światowej kulturze. Jest też o gospodarce, organizacji instytucji publicznych, komunikacji, łączności, handlu, systemie monetarnym i opiece zdrowotnej. Składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej jest mowa o starożytnej Grecji, w drugiej o Rzymie, wreszcie w trzeciej o roli tradycji antycznej w świecie nowożytnym. Także o jej wpływie na kulturę polską. Oczywiście temat jest zbyt obszerny na mniej niż trzystustronicową książkę. Stanisław Stabryła starał się więc omówić to niezbędne minimum, o którym powinien wiedzieć kulturalny człowiek, a humanista bezwzględnie.

Napisz swoją recenzję