Węzły pamięci niepodległej Polski + 2CD

Węzły pamięci niepodległej Polski + 2CD
 
Autor: Bartłomiej Sienkiewicz, Zdzisław Najder
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1300
Format: 175x240 mm
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 9788324031306
egzemplarz archiwalny
 
 
O jaką Polskę walczymy? pytali redaktorzy podziemnego Biuletynu Informacyjnego w 1943 roku. Koniec wojny przyniósł zagładę tamtego świata. Przerwana została ciągłość państwa i tradycji. Skończyła się ta postać Polski Niepodległej, która trwała w zmiennym, ale ciągłym kształcie geograficznym i społecznym przez tysiąc lat. II RP była jej ostatnim wcieleniem. W projekcie Węzły pamięci chcemy odtworzyć jej portret pamięciowy. Chcemy przypomnieć spuściznę kulturową państwa wieloetnicznego i wielokulturowego, tradycję Polski obywatelskiej, pojmowanej przez kolejne pokolenia jako dobro wspólne. Pragniemy zadać pytanie, w imię jakiej Polski dokonywali wyboru jeńcy w Starobielsku, przedzierali się na Zachód ochotnicy do Polskich Sił Zbrojnych? Inspiracją dla projektu był cykl Lieux de memoire francuskiego historyka Pierre Nora. U nas w miejsce lieux stosujemy termin węzły. Zawarta w nim metafora jest oczywista i celowo wieloznaczna. Węzłami są nazwy, pełniące funkcje połączeń (supełków) w rozmaitych sieciach znaczeniowych, które składają się na zbiorową pamięć i zbiorowe wyobrażenia. Prace nad projektem, którego pomysłodawcą jest prof. Zdzisław Najder, trwały od czerwca 2010 roku, koordynowane przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Węzły Pamięci. W realizację projektu zaangażowało się liczne grono historyków i socjologów, które dokonuje rekonstrukcji dawnej mapy pojęć i wyobrażeń o utraconej Atlantydzie. Rezultatem pracy jest książka powstała z inicjatywy pokolenia ludzi, dla których II RP jest przedmiotem żywej pamięci. Dla nich Polska Niepodległa stanowi zespół wspomnień i skojarzeń, powiązanych w spójną wizję. Adresatem jest współczesne pokolenie, które powinno wiedzieć, co ukształtowało polską tożsamość i poszukać odpowiedzi na pytanie, czy potrafimy ją rozumieć i rozwijać? Całość publikacji przygotował zespół redakcyjny w składzie: Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień i Wojciech Włodarczyk. Publikacja zawiera obszerny wybór fotografii, w większości publikowanych po raz pierwszy, które składają się na panoramiczny obraz II Rzeczpospolitej. Do książki dołączamy dwie płyty CD. Na pierwszej z nich, zatytułowanej Pieśni i piosenki, zebraliśmy utwory, które były popularne w II RP i nadal są jeszcze śpiewane. Druga płyta pt. Głosy i dźwięki zawiera charakterystyczne sygnały masowo słuchanego radia oraz głosy wybitnych postaci naszej historii. Zgodnie z założeniami książki, zastosowaliśmy jako cezurę koniec istnienia Polskiego Państwa Podziemnego w 1945 roku.
 

Napisz swoją recenzję