Więzienia stalinowskie w Polsce. System - codzienność - represje

Więzienia stalinowskie w Polsce. System - codzienność - represje
 
Autor: Tadeusz Wolsza
Oprawa: miękka
Ilość stron: 294
Format: 160x210 mm
Wydawnictwo: RM
ISBN: 9788377731598
egzemplarz archiwalny
 
 
Książka profesora Tadeusza Wolszy to pierwsza w kraju udana próba pełnego spojrzenia na życie codzienne więźniów politycznych w różnego rodzaju miejscach odosobnienia - więzieniach, obozach, ośrodkach pracy więźniów - w Polsce, w latach stalinowskiego terroru (1945 - 1956). Korzystając z niedostępnej do niedawna dokumentacji Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP oraz obficie czerpiąc z memuarystyki, autor przedstawił codzienność w więziennej celi i w obozowym baraku, metody represji, niewolniczą pracę w kopalniach, kamieniołomach czy gospodarstwach rolnych.
 

Napisz swoją recenzję