Wojsko Księstwa Warszawskiego. Artyleria, inżynierowie, saperzy

Wojsko Księstwa Warszawskiego. Artyleria, inżynierowie, saperzy
 
Autor: Ryszard Morawski, Andrzej Nieuważny
Oprawa: twarda
Ilość stron: 232
Format: 240x340 mm
Wydawnictwo: Karabela
egzemplarz archiwalny
 
 
Album ten jest kontynuacją dwóch tomów wydanych wcześniej przez wydawnictwo Bellona. Pierwszy z nich ukazał się 19 lat temu i dotyczy wybranych formacji kawalerii (strzelcy konni, kirasjerzy, huzarzy i krakusi). Natomiast drugi został wydany przed 15 laty i przedstawia generalicję oraz sztaby. Również i w obecnym tomie autorem znakomitych gwaszy jest artysta malarz batalista Ryszard Morawski. Tekst napisał Andrzej Nieuważny, znany historyk specjalizujący się w epoce napoleońskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Zastąpił on z powodzeniem nieżyjącego od kilku lat Henryka Wieleckiego, autora tekstów w pierwszych dwóch tomach. W prezentowanym albumie po raz pierwszy została tak obszernie omówiona i pokazana artyleria konna, piesza, pułkowa i wałowa, tabory, inżynierowie, saperzy i pontonierzy. Kolorowe tablice przedstawiają nie tylko umundurowanie tych technicznych wojsk, ale również liczny sprzęt artyleryjski i saperski. Autor tekstu omówił organizację "wojsk uczonych", przybliżył sylwetki dowódców i oficerów jak i udział ich w kampaniach napoleońskich w latach 1807-1815. Oprawa graficzna w postaci inicjałów, przerywników i wyklejki jest autorstwa Andrzeja Rekść-Raubo. Jest on również wykonawcą pięknych tablic czarno-białych.
 

Napisz swoją recenzję