Monarchia macedońska

Monarchia macedońska
 
Autor: Jacek Rzepka
Oprawa: twarda lakierowana
Ilość stron: 200
Format: 165x240 mm
Wydawnictwo: Askon, Attyka
ISBN: 8389487209
egzemplarz archiwalny
 
 
Pierwsze w polskiej literaturze przedmiotu studium monarchii macedońskiej u schyłku epoki klasycznej i w okresie hellenistycznym. Autor, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, omawia m.in. ewolucję państwowości macedońskiej i jej form ustrojowych, związki między monarchią macedońską a federalizmem greckim, a także w ustroju państwa. Książka jest zarazem próbą odpowiedzi na pytanie o charakter monarchii macedońskiej i rolę w nij ludu macedońskiego. Osobne miejsce poświęcono w pracy analizie armii macedońskiej za czasów Aleksandra Wielkiego, w tym zwłaszcza jej organizacji terytorialnej i związkom między przynależnością do grona towarzyszy lub pieszych towarzyszy króla a obywatelstwem macedońskim. Mimo zrozumiałych ograniczeń spowodowanych skąpą bazą żródłową książka stanowi udaną próbe ukazania instytucji macedońskich w objętym badaniami Autora okresie.
 

Napisz swoją recenzję