Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski

Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski
 
Autor: Jan Ciechanowicz
Oprawa: twarda lakierowana
Ilość stron: 1226
Format: 170x240 mm
Wydawnictwo: Sarmacja
egzemplarz archiwalny
 
 
Tego jeszcze nie było w piśmiennictwie historycznym! Nakładem Stowarzyszenia Dom Polski SARMACJA z siedzibą w Warszawie ukazało się fundamentalne dzieło naukowe dra Jana Ciechanowicza pt. Herbarz polsko-rosyjski. Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski: tom I stron 651, tom II stron 591, Dzieło zawiera około 2 tysięcy haseł (nazwisk) oraz interesujące ilustracje pochodzące ze zbiorów autora. W liczącym ponad 120 stron wstępie do swego herbarza Jan Ciechanowicz przedstawia skrótowe dzieje narodu, państwa i kultury rosyjskiej, przy czym stosuje charakterystyczną dla siebie metodę collageu. Unikając prezentowania, a tym bardziej narzucania czytelnikowi własnego zdania (z rzadka tylko je sygnalizując), autor przedstawia w nader sugestywny sposób zapatrywania różnych szkół historycznych na dzieje wielkiego imperium słowiańskiego, jakim było i pozostaje Państwo Rosyjskie, stanowiące, według wielu tamtejszych intelektualistów, naturalną kontynuację zarówno Imperium Bizantyjskiego, jak i Mongolskiego. Nawiasem mówiąc, bardzo niewiele narodów posiadało aż tyle energii, mocy, mądrości, siły kreatywnej, by potrafić stworzyć imperium jako dzieło sztuki politycznej i dziejotwórczej... Zapoznajemy się więc w książce Ciechanowicza z poglądami na dzieje Rosji zarówno rosyjskich mocarstwowców i nacjonalistów, jak też romantyków (w tym polskich) i marksistów (w tym niemieckich). Zadziwiają i zaskakują poglądy na Rosję i jej historię zwięźle referowane przez autora, tak znanych pisarzy, jak Astolph de Custine, Emil Cioran, Adam Mickiewicz, Karol Marks, Piotr Czaadajew, Frank Kmietowicz, WładimirUszkujnik, Max Weber, Florian Znaniecki, Lew Gumilow, Adam Naruszewicz, Piotr Kariejew, Josif Brodski, Osip Mandelsztam i szereg innych znakomitych intelektualistów. Autor w interesujący sposób przedstawia pierwsze wieki kształtowania się narodu rosyjskiego i jego państwowości. Okazuje się, że ten prężny i dynamiczny etnos został "założony" przez lechickie plemię Wiatyczów, które w VIII wieku przeniosło się znad Wisły daleko na wschód, założyło tam szereg miast i dało początek narodowi rosyjskiemu, który od pięciu stuleci wywiera ogromny wpływ na dzieje całej ludzkości, będąc potęgą kulturotwórczą, gospodarczą i militarną. Okazuje się też, że potężna i utalentowana dynastia Romanowów pochodzi z Litwy historycznej. Godny uwagi jest również fakt, iż przodkowie współczesnych Białorusinów również przenieśli się na teren obecnego zamieszkania znad Wisły, a zwali się Radymiczami od swego wodza Radyma czy Radymka. W części słownikowej herbarza czytelnicy znajdą ogrom fascynującej informacji o szeregu znakomitych rodzin rosyjskich, szczycących się polsko-litewskim rodowodem, a wśród nich m.in.: Bukowski, Bunin, Bułhakow, Czajkowski, Glinka, Gogol, Ciołkowski, Czaadajew, Dostojewski, Dzierżyński, Mienszykow, Czernyszew, Możajski, Jagodziński, Kiersnowski, Przewalski, Rymski-Korsaakow, Sikorski, Strawiński, Żukowski itd. Tom 1 ISBN 83-89968-59-2 Tom 2 ISBN 83-89968-61-4
 

Ilustracje

okładka Tomu 2

Napisz swoją recenzję