Ukraińska partyzantka

Ukraińska partyzantka
 
Autor: Grzegorz Motyka
Oprawa: twarda
Ilość stron: 720
Format: 175x250 mm
Wydawnictwo: Rytm
ISBN: 8373991638
egzemplarz archiwalny
 
 
Pionierska próba całościowego przedstawienia działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Autor omawia przyczyny i przebieg antypolskich akcji UPA przeprowadzanych w czasie II wojny światowej na Kresach i popełnione wówczas zbrodnie, aktywność ukraińskiej partyzantki przeciwko Niemcom, armii węgierskiej i partyzantce sowieckiej oraz jej stosunek do Żydów i Czechów. Opisuje długotrwałe walki partyzanckie z władzą sowiecką toczone od 1944 r. aż do 1960 r., tj. do czasu zlikwidowania ostatniej leśnej grupy na Ukrainie. Książka wszechstronnie prezentuje cele, taktykę i najważniejsze akcje zbrojne ukraińskiego podziemia, jak również sowieckie represje prowadzone w czasie operacji przeciwpartyzanckich przez NKWD i NKGB.
 

Recenzje (1)ukryjpokaż

2006-10-08 Marek
Książka rzeczywiście pionierska. Przedstawia szczegółowo nieznane dotychczas problemy związane z działalnością OUN, zwłaszcza na terenie b. ZSRR. W niektórych momentach czyta się dosyć trudno ( mnóstwo szczegółów, nazwisk, dat itp.).W innych wręcz,jak powieść sensacyjną.

Napisz swoją recenzję