Złote ogniwa. Polska-Europa

Złote ogniwa. Polska-Europa
 
Autor: Norman Davies
Oprawa: miękka
Ilość stron: 368
Format: 210x280 mm
Wydawnictwo: Rosikon Pres
ISBN: 8388848127
egzemplarz archiwalny
 
 
Bogato ilustrowany doskonałymi zdjęciami album Profesora Normana Daviesa, Walijczyka, historyka zafascynowanego Polską, który we wstępie napisał:"Historia narodu może być właściwie zrozumiana tylko w szerokim, historycznym kontekście obejmującym całą Europę". I dlatego książka jest tak pomyślana, aby pokazać ciągłość historii Polski w obrębie historii Europy (część I), a także wskazać, jakim czynnikiem była Polska w dziejach naszego kontynentu (część II). Jak inne kraje Europy, Polska, położona na skrzyżowaniu europejskich dróg współdzieliła wszystkie prądy kulturalne i konflikty kontynentu. Dziś, wyzwoliwszy się z dawnych zależności, Rzeczpospolita powróciła na środek Europy, spinając po dawnemu Wschód z Zachodem, Północ z Południem. Ma teraz swoje miejsce w Unii Europejskiej. Ponownie, jak przed wiekami, staje się współtwórczynią jedności narodów. Jesteśmy powiązani ze sobą na różne sposoby - jako sąsiedzi, jako narody, jako regiony, jako państwa. Będąc członkiem wielkiej rodziny europejskiej, znajdujemy warunki do pełnego rozwoju. Z szacunku dla różnorodności rodzi się świadomość pełni dziedzictwa. Stanowi początek drogi ku odnalezieniu wartości wspólnych. Na końcu albumu zamieszczono zdjęcia z 1 maja 2004 roku z Warszawy i Dublina, opatrzone optymistycznym komentarzem: "Teraz na początku XXI wieku Polska nie ma bezpośrednich wrogów. Wygląda na to, że zmierza ku lepszemu".
 

Napisz swoją recenzję