Ułańska ballada

Ułańska ballada
 
Autor: Zenon Kamiński
Oprawa: miękka
Ilość stron: 210
Format: 145x210 mm
Wydawnictwo: Astra
ISBN: 9788389727244
egzemplarz archiwalny
 
 
Książkę tę poświęcam bohaterom wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, którzy nie szczędząc życia, walczyli o wolność umiłowanej Ojczyzny. Pola krwawych bitew - Warszawskiej, pod Drohiczynem, Milejczycami, Białymstokiem, Białowieżą, Brzostowicami i Wołkowyskiem to miejsca obficie zroszone krwią polskich żołnierzy; o ich ofierze życia nie wolno zapominać. Chylę też czoło przed Panem Januszem Odziemkowskim, autorem ciekawego opracowania pt. Milejczyce 20 VIII 1920 r. Po jego przeczytaniu nabrałem zapału do napisania tej książki. Ze wspomnianego tomiku zaczerpnąłem wiedzę o liczebności, uzbrojeniu i rozmieszczeniu wojsk po obu stronach frontu. Nie wolno też zapominać o tysiącach bezimiennych bohaterów tej okrutnej wojny, którzy stając na zew "Ojczyzna w potrzebie" dla potrzeb wojska i frontu zbierali leki, środki opatrunkowe i żywność, a także organizowali pomoc rannym żołnierzom na stacjach kolejowych i w miejscach ich czasowego pobytu. Niepoślednią sławą okryły się też oddziały partyzanckie szczególni w walkach pod Drohiczynem, Hajnówką, Białymstokiem i Brzostowicami. Ich heroiczne czyny złotymi literami winny być zapisane na kartach naszej historii. Autor
 

Napisz swoją recenzję