Generał brygady Antoni Szymański (1894-1973)

Generał brygady Antoni Szymański (1894-1973)
 
Autor: Grzegorz Łukomski
Oprawa: miękka
Ilość stron: 112
Format: 150x210 mm
Wydawnictwo: Ajaks
ISBN: 8388773305
egzemplarz archiwalny
 
 
Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich ma charakter biograficzny, związany z życiem i działalnością Antoniego Szymańskiego. W sposób szczególny zaprezentowano jego dokonania związane ze służbą wojskową, m. in. udział w powstaniu wielkopolskim, pracę w Ambasadzie RP w Berlinie oraz służbę w szeregach Polskich Sił Zbrojnych w okresie II wojny światowej. Ukazano ponadto wojenną działalność wywiadowczą na terenie Szwajcarii żony Antoniego - Haliny Szymańskiej - sekundo voto Wiśniowskiej - która bardzo efektywnie współpracowała w latach 1940-1945 z wywiadem polskim i brytyjskim, stanowiąc jego istotne ogniwo na terenie Szwajcarii. Szczególną uwagę zwrócono na mało dotąd znane, a jakże istotne wątki owej pracy. (...)(z "Uwag wstępnych")
 

Napisz swoją recenzję